Βραχεία ψυχοθεραπεία

Βραχεία ψυχοθεραπεία

Ο στόχος της σύντομης ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης είναι η παροχή ψυχικής βοήθειας σε συγκεκριμένα προβλήματα που σχετίζονται με αλλαγές κατά τη διάρκεια της ζωής όπως:
  • Αλλαγή δουλειάς
  • Αλλαγή τόπου κατοικίας
  • Απόκτηση παιδιών
  • Αλλαγή οικογενειακής κατάστασης (χωρισμός, διαζύγιο, ενηλικίωση παιδιών κλπ)

Αναγκαία χαρακτηριστικά του θεραπευόμενου για την βραχεία ψυχοθεραπεία:
  • Δυνατότητα ενόρασης
  • Ισχυρό κίνητρο για κατανόηση των βαθύτερων αιτιών του προβλήματος και όχι μόνο για την εξάλειψη αυτού.
  • Επαρκής συγκρότηση και λειτουργικότητα
  • Δυνατότητα σύναψης ουσιαστικών σχέσεων
Μακροχρόνια ψυχοθεραπεία

Μακροχρόνια ψυχοθεραπεία

Ο στόχος της μακρόχρονης ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης είναι η βαθύτερη γνώση του εαυτού και η δομική αλλαγή του, με σκοπό αφενός την δημιουργία νέων τρόπων αντίληψης της πραγματικότητας και αφετέρου την διαμόρφωση συμπεριφορών που επιτρέπουν την αυτόνομη επίλυση προβλημάτων και τη αποτελεσματική διαχείριση συγκρούσεων. Η εμπιστοσύνη στον εαυτό και η αυθεντικότητα καταστούν το άτομο ικανό για σύναψη περιεκτικών σχέσεων με κατάλληλα άτομα.
Η διάρκεια της μακρόχρονης θεραπείας μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από περίπτωση σε περίπτωση.

Συνεδρίες

Οι ατομικές θεραπευτικές συνεδρίες διαρκούν 45 λεπτά. Οι συνεδρίες ζεύγους διαρκούν 75 λεπτά και οι οικογενειακές συνεδρίες 90 λεπτά. Οι συνεδρίες είναι ορισμένες σε συγκεκριμένη ώρα και ημέρα μέσα στην εβδομάδα.

Δωρεάν προκαταρκτική συνεδρία

Σε μια πρώτη συνεδρία μπορείτε να παρουσιάσετε τα θέματα που σας απασχολούν, να γνωρίσετε εμένα και τους τρόπους δουλειάς μου και να πάρετε πληροφορίες σχετικά με τα επόμενα βήματα.

Dr. Ασπασία Παπαδάτου M.Sc, Ph.D

ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

 

Dr_a_papadatou

Νέστου 2 & Έβρου, Πλ. Μαβίλη, Αθήνα 210 7757890
info@papadatou.gr

ga('create', 'UA-54954222-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');