Θεωρητική κατεύθυνση

theoretiki kateuthinsi

Σαν κλινική ψυχολόγος με 22χρονη εμπειρία και βαθιά γνώση της εξέλιξης αλλά και της ψυχοπαθολογίας του ατόμου είμαι σε θέση να αποκτήσω μια άρτια και εις βάθος κατανόηση του προβλήματος σας και να σας προτείνω την καταλληλότερη προσέγγιση σε αυτό δουλεύοντας μαζί μου ή με άλλους ειδικούς προκειμένου να καταφέρετε το καλύτερο αποτέλεσμα.

Στο γραφείο μου χρησιμοποιώ την συστημική θεωρία σαν ένα εργαλείο για την κατανόηση της πολυπλοκότητας των διαπροσωπικών σχέσεων του ατόμου και την ψυχοδυναμική θεώρηση σχετικά με την κατανόηση της δομής και της εξέλιξης του ψυχισμού του κάθε πελάτη.

Η συστημική προσέγγιση βλέπει το άτομο σαν μέρος ενός συνόλου- συστήματος- της ζωής του και εστιάζει στις πολλαπλές αλληλεπιδράσεις του όπως με την οικογένεια, την εργασία, τη κοινωνία κλπ.


Βασική διαφοροποίηση από άλλες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις είναι η εστίαση στο «πώς» συμβαίνουν τα πράγματα και όχι στο «γιατί».

Η ψυχοδυναμική προσέγγιση εξερευνά την προέλευση των συναισθηματικών εμπλοκών μέσω ελεύθερων συνειρμών, φαντασιώσεων και ονείρων.


Η στόχευση της παρέμβασης αφορά την ελεύθερη-αυθόρμητη έκφραση των συναισθημάτων και σκέψεων προκειμένου να καταστούν συνειδητές οι διεργασίες του παρελθόντος που έχουν απωθηθεί ως τραυματικές και αποτελούν αιτία της ενήλικης συμπτωματολογίας. Συχνά αυτή και μόνο η συνειδητοποίηση μπορεί να φέρει ανακούφιση των συμπτωμάτων.

Παράλληλα η ψυχοδυναμική προσέγγιση εστιάζει στο εδώ και τώρα στα σημερινά βιώματα και δυσλειτουργικές συμπεριφορές οι οποίες εδράζονται σε τραυματικές εμπειρίες ή δυσλειτουργίες του παρελθόντος. Οι σημερινές δυσλειτουργικές συμπεριφορές συχνά σχετίζονται με «επιτυχείς» συμπεριφορές του παρελθόντος. Τότε βιώνονταν ως απαραίτητες για την επιβίωση αλλά σήμερα που οι συνθήκες και τα δεδομένα ζωής του ατόμου έχουν αλλάξει αποτελούν σημαντικές εμπλοκές. Σημαντικό στοιχείο της θεραπείας είναι η αναγνώριση, κατανόηση και αλλαγή των σχημάτων συμπεριφοράς και των γενεσιουργών αιτίων τους, δημιουργώντας νέα πιο ώριμα και περισσότερο λειτουργικά σχήματα απελευθερωμένα απο τις αγκυλώσεις του παρελθόντος.

Ο συνδυασμός αυτών των δύο θεραπευτικών μοντέλων μου δίνει την δυνατότητα αρτιότερης αντίληψης αλλά και παρέμβασης προσεγγίζοντας το άτομο σαν μονάδα και μελετώντας τις ενδοπροσωπικές του συγκρούσεις αλλά και σαν σύστημα που επηρεάζει και επηρεάζεται από τις συμπεριφορές των άλλων και συνεχώς μεταβάλλεται και εξελίσσεται.

Dr. Ασπασία Παπαδάτου M.Sc, Ph.D

ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

 

Dr_a_papadatou

Νέστου 2 & Έβρου, Πλ. Μαβίλη, Αθήνα 210 7757890
info@papadatou.gr

ga('create', 'UA-54954222-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');